PCA - Předmětová ochrana

Předmětová ochrana PCA je bezpečnostní elektronický systém, jehož účelem je ochrana předmětů před jejich odcizením. Systém PCA je vyvinut k ochraně osobních počítačů a LCD monitorů ve veřejných prostorách. Systém chrání tyto předměty proti jejich případné krádeži nebo proti otevření a "vybrání" počítačových skříní. Obecně lze systém PCA použít na ochranu libovolných předmětů.

Systém PCA pracuje na principu kapacitních čidel připevněných na chráněných předmětech. Kapacitní čidla jsou na kovových terčících přichycena vestavěnými magnety a jsou citlivá na změnu polohy vůči kovovému terčíku, který je připevněn na chráněném předmětu. Čidlo je možno z předmětu v případě potřeby sejmout. Pro zajištění PC skříní různých konstrukcí lze použít tzv. dvojité čidlo, které se na skříň připevní „přes roh“, čímž se zabrání otevření krytu skříně. V čidle je zabudována kontrolka, která signalizuje poplachový stav.

Kapacitní čidla komunikují s řídícími koncentrátory a tyto koncentrátory jsou již jako běžné poplachové smyčky zapojeny do standardní ústředny elektrického zabezpečovacího systému (EZS).


Schéma zapojení PCA


Ovládání systému se provádí prostřednictvím LCD klávesnice, podobně jako u běžného systému EZS. Displej klávesnice zobrazuje všechny provozní stavy shodně jako u běžné EZS, a tím velmi zjednodušuje obsluhu. Instalovaná ústředna EZS provádí standardní zpracování poplachových situací, umožňuje jednoduchou a rychlou rekonfiguraci počtu hlídaných předmětů a rychlé naprogramování instalace prostřednictvím přenosného počítače.

Systém v základní konfiguraci může chránit až 1 až 168 předmětů, v případě max. rozšíření 768 předmětů. Minimální doporučená konfigurace je 20 předmětů (tj. např. 10 počítačů s monitory).

Vzniklý poplach může obsluha rychle identifikovat na konkrétním předmětu po získání orientačního údaje z ovládací klávesnice nebo z koncentrátoru PCA.

Základní technické údaje systému PCA:

Primární napěťová soustava:

1+NPE, 230V AC

Provozní pracovní napětí:

12 V DC (SELV), zálohované

Příkon:

min. 80 max. 150 VA (dle konfigurace)

Maximální počet předmětů:

768 kusů

Citlivost čidla:

nastavitelná od 0,05-0,5 mm

Typy poplachů :

shodné jako u EZS, komunikátor, PCOVyhledat