Vítejte na stránkách ekoTIP ID s.r.o.

Společnost ekoTIP ID s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti kartových identifikačních systémů a souvisejících RFID technologií. Dodáváme komplexní řešení na bázi námi vyvinutého Jednotného Identifikačního Systému (JIS).

Dále se zaměřujeme na projektování a realizaci elektronických bezpečnostních systémů EZS, EPSCCTV, které spolu se systémem JIS tvoří ucelený a vzájemně se doplňující komplex.

 
ekoTIP ID s.r.o. Hálkova 50 30100 Plzeň info@ekotip.cz


Jednotný Identifikační Systém JIS

Provádíme komplexní řešení kartového přístupového systému "na klíč", včetně jeho rozšiřování a úprav podle požadavků zákazníka. Přístupový systém JIS je modulární, s neomezeným počtem uživatelů a snímačů. Topologie systému JIS není omezena a je podmíněna existencí počítačové sítě. Vysokou bezpečnost systému zajišťujeme vhodnou volbou karet (transpondérů) a vhodnou architekturou. Zkušenosti s dlouholetým provozem JIS v agresivním prostředí technicky zdatných studentů nám dovoluje vyvíjet systém s důrazem na bezpečnost a spolehlivost. Současně akceptujeme konstruktivní požadavky zákazníků, které jsme schopni do systému zabudovat.

Vyřešíme mnohdy neřešitelné dilema zákazníka a předložíme komplexní návrh a realizaci přístupového kartového systému, který odpovídá jeho požadavkům a provozním potřebám. S našimi více než patnáctiletými praktickými zkušenostmi nabízíme:

 • analýzu stavu a požadavků zákazníka
 • návrh řešení systému a volbu správné základní technologie
 • výběr vhodného RFID transpondéru (ID karta, klíčenka, přívěšek, ... )
 • návrh a nákup vhodné doplňkové technologie
 • řešení pracoviště emise karet, hardware a sw aplikace
 • workflow personifikace a životního cyklu
 • personifikací karet formou dodavatelské služby (potisk, batabáze, ...)
 • asistenci při zavedení systému a související poradenství
 • poradenství v oblasti zpracovávání citlivých údajů
 • implementací systému do stávajících aplikací (stravov. systémy, knihovny, ...)
 • dodávky souvisejících aplikací (šatní skříňky, nápojové automaty apod.)

Bezpečnostní systémy

 • návrh, dodávka a montáž bezpečnostních systémů EZS, EPS a CCTV
 • předmětová ochrana PCA
 • bezpečnostní audit firemních IT systémů

Ostatní činnosti

 • poradenství v oblasti RFID
 • poradenství v oblasti IT
 • grafické návrhy ID karet
 • potiskování ID karet technologií HDP
 • zajištění dodávky a výroby ID karet včetně off-set potisku
 • projektování slaboproudých systémů
 • servis produktů BeraekoTIP ID s.r.o.
Hálkova 50
30100 Plzeň
info@ekotip.cz

Vyhledat